{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
ปิด
ผู้จัดจำหน่าย ของคุณ

rejuvenate

Maui

Elite Retreat

สถานที่
มาอิ ฮาวาย
ช่วงระยะเวลาการรับรอง
วันเดินทาง

พร้อมสำหรับการพักผ่อนบนเกาะหรือยัง

สถานที่แสนสวยงาม ที่พักชั้นเยี่ยม อาหารชวนน้ำลายสอและการอาบแดดกับบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการ เหตุผลที่ Elite Retreats ของเราเป็นที่ต้องการมาก ตอนนี้คุณมีโอกาสเข้าร่วม

คุณสมบัติ:

  • Elite เดิม: ต้องจ่ายในฐานะ Elite อย่างน้อย 7 จาก 11 เดือน
  • Elite ใหม่: บรรลุระดับ Elite และคงสภาพไว้อีก 2 เดือน
ข้อตกลงและเงื่อนไข

บัญชีผู้จัดจำหน่ายจะต้องอยู่ในสถานะที่ดีและมีแผนการจ่ายผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการรับรองและในเวลาที่ทำการจอง

ตำแหน่งที่ผ่านการรับรองนั้นไม่สามารถถ่ายโอนได้และจะใช้ได้กับผู้ที่อยู่ในบัญชีเท่านั้น

การเดินทางไม่มีตัวเลือกการจ่ายเงินสด

การเดินทางเป็นแบบเข้าพักคู่ และแขกที่เดินทางกับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ในบัญชี แขกต้องไม่เป็นสมาชิกดาวน์ไลน์ของผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง

หากผู้นำมีศูนย์ธุรกิจหลายแห่งที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เฉพาะหนึ่งศูนย์เท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้าร่วม Elite Retreat

LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Elite Retreat เมื่อใดก็ได้หรือตีความกฎการรับรองสำหรับ Elite Retreat และตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติ

เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว